• شهرک صنعتی نوآوران زنجان ، خیابان نوروان
  • 02433385212
  • pouyaa.andish@gmail.com

چارت سازمانی شرکت پویا اندیش باران سالمت


دکتر تورج کریم پور


مدیر تحقیق و توسعه


دکتری مدیریت مالی

مهندس رسول حقیقی


مدیریت کارخانه


دکتری حقوق بین الملل

مهندس امیر دلداری


مدیر بازرگانی و فروش


فوق لیسانس میکروبیولوژی

مهندس هادی حقیقی


مدیریت فنی مهندسی


لیسانس بازرگانی

دکتر سعید باقری


مدیر تولید


دکتری شیمی

دکتر فریبرز منصوری


مدیریت کنترل کیفیت


دکتری شیمی