ضدعفونی کننده های برپایه هیدروژن پراکسید امروزه جایگاه ویژه ای در صنعت آبزیان در دنیا دارند. فرمول هیدروژن پروکسید،H2O2  می باشد که به عنوان یک اکسید کننده قوی عمل می کند. اما مشکل این ضدعفونی کننده ها این است که بسیار ناپایدار بوده و در تماس با آب، به سرعت تجزیه می شوند. به همین دلیل قدرت اکسیدکنندگی آنها به سرعت از بین می رود. بنابراین اثر ضد باکتری، قارچ کشی و ویروس کشی بسیار کوتاه و عملکرد آنی و لحظه ای دارند.

برای حل این مشکل، در برندهای معتبر خارجی از یک عامل پایدار کننده در کنار پراکسید هیدروژن در فرمولاسیون آن استفاده می­گردد، اما با مطالعات صورت پذیرفته در شرکت پویا اندیش باران سلامت، مشخص شد که در بحث پایدار کردن هیدروژن پراکسید چه از نظر زیست محیطی و چه از نقطه نظر عملکردی هنوز خلاءهایی حتی در نمونه های خارجی وجود دارد. بنابراین، پس از سالها تحقیق، مطالعه و آزمایش، گروه تحقیقاتی این شرکت توانست هسته های پایدارکننده ای را طراحی کنند که علاوه بر افزایش پایداری هیدروژن پراکسید سطح دسترسی آن را به میکروارگانیسم ها از طریق اثر سینرژیسم افزایش داده و سبب بهبود عملکرد آن شود. با استفاده از این هسته که انحصاری شرکت پویا اندیش باران سلامت می باشد، ضدعفونی کننده های تهیه شده نه تنها موفق به پوشش تمام کاستی ها پراکسید هیدروژن می شود، همچنین باعث می شود که اثرات بسیار قوی تر و با دوام تری نسبت به هر پراکسید صنعتی داشته باشد.

این هسته از مجموعه ای از ترکیبات آلی و معدنی تشکیل شده است که همگی از لحاظ زیست محیطی ایمن بوده و هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمی کند و در محیط بطور صد در صد قابل تبدیل به ترکیبات ایمن هستند.